Omplassering 

 Foreløpig ingen innmeldte hunder til omplassering.