Direktiver for utvalget

 

Direktiver for raseutvalgene i Norsk Myndeklubb

Vedtatt av NMKs styre mai 2011, revidert juli 2012

 

( Sist endret: 09.10.12 19:46:00 av Bjorg Foss )

 

Raseutvalgene er underlagt styret i Norsk Myndeklubb, som fastsetter direktiver for utvalgene.
 • Utvalgene skal ha fra ett til syv medlemmer, som alle må være medlem av Norsk Myndeklubb. Som medlem regnes den som har betalt medlemskontingent og som bekrefter sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingenten innen fristen.
 • Utvalgene skal konstituere seg senest 3 uker etter generalforsamlingen. Det skal velges leder, sekretær, kasserer, utregner av årets mestvinnende innen rasen, en ansvarlig for å formidle raserelatert stoff til medlemsbladet Mynden, eventuelt webansvarlig og representant til møter med styret og andre komiteer osv. Utvalgene plikter å møte med minst én representant på klubbens generalforsamling. Rapport, som skal inneholde arbeidsområde, navn, adresser, telefonnummer og e-postadresser skal sendes styret umiddelbart etter konstitueringen.
 • Medlemmene i utvalgene er Myndeklubbens tillitsvalgte. De skal ivareta medlemmenes interesser og må opptre upartisk og uklanderlig. Medlemmene bør være bevisst på hvordan de opptrer i alle offentlige rom, med hovedvekt på elektroniske medier (sms, facebook, twitter osv) og unngå useriøse og usaklige diskusjoner og sjikane som kan skade klubbens medlemmer og hundesaken. Utvalgets medlemmer skal være lojale mot flertallsbeslutninger og har taushetsplikt i forhold til behandlede saker.
 • Raseutvalgene skal ikke fungere som avlsråd. Ved henvendelse angående kjøp av valp og spørsmål om hvor det fins kull, skal det gis objektiv informasjon uten anbefalinger av en enkelt oppdretter.
 • Utvalgenes medlemmer skal fremme kunnskap om sin rase, arbeide aktivt til beste for klubbens medlemmer og skape et godt miljø.
 • Utvalgene skal, så langt det er mulig, holde jevnlige møter.
 • Utvalgene er ansvarlige for å sende inn raserelatert stoff til hvert nummer av klubbens medlemsblad Mynden (ved bladets redaktør) innen manusfristens utløp og til klubbens hjemmeside www.myndeklubben.no (ved webmaster). Klubbens medlemmer skal på denne måten holdes løpende orientert om hva utvalgene holder på med. En egen person i utvalget bør ha dette ansvaret.
 • Utvalgene kan ha egne hjemmesider for sine raser. Det må komme tydelig frem at «eier» av hjemmesiden er et raseutvalg underlagt Norsk Myndeklubb. Utvalgene har ikke anledning til å kreve betaling av klubbens medlemmer for «annonsering» (oppdretterregister, valpekull osv.).
 • Utvalgene kan utgi championatbøker og kalendere, arrangere møter, kurs, utstillingstrening, open show og offisielle utstillinger og så videre. Raseutvalg som ønsker å avholde offisiell utstilling (med utdeling av certifikat), må søke NMKs styre innen 30. november to år før utstillingen ønskes avholdt (altså 30. november 2011 for offisiell utstilling i 2013).
 • Utvalgene skal umiddelbart etter årsskiftet regne ut hvilke ti hunder av deres rase som har oppnådd flest poeng innenfor henholdsvis utstilling og lure coursing det foregående året, slik at listene kan offentliggjøres på klubbens hjemmeside og i Vår-Mynden, som har manusfrist 1. mars.
 • Utvalgene plikter å stille med minimum 1–2 representanter (avhengig av antall medlemmer i utvalget) på Norsk Myndeklubbs årlige arrangementer (Pinseutstillingen og Høstutstillingen/Hallingdalsutstillingen)
 • Aktuelt materiale (f.eks. kritikker, premielister, «årslister», kataloger fra open show og utstillinger osv) skal arkiveres. Én person i utvalget har formelt ansvar for det arkiverte materialet, som skal overleveres til neste ansvarsinnehaver ved nytt valg.
 • Det skal føres regnskap for raseutvalgenes virksomhet. Dersom beholdningen overstiger kr 10 000 skal regnskapet sendes styret for revidering. Utvalgene skal sende inn årsberetning og årsregnskap (ev. med revisjonsberetning) for foregående år til styret senest 1. februar. Utvalg som ikke avholder arrangementer eller har inntekter eller utgifter, trenger ikke å sende inn regnskap, men skal likevel sende inn årsberetning om sine gjøremål med opplysning om alle beholdninger. Årsberetning og eventuelt regnskap vil bli bekjentgjort via klubbens hjemmeside etter styrets godkjennelse.

 

 

 

 

DIREKTIVER FOR RASEUTVALGENE I NORSK MYNDEKLUBB

Vedtatt av NMKs styre mai 2011

Raseutvalgene er underlagt styret i Norsk Myndeklubb, som fastsetter direktiver for utvalgene.

Utvalgene skal ha fra ett til syv medlemmer, som alle må være medlem av Norsk Myndeklubb. Som medlem regnes den som har betalt medlemskontingent og som bekrefter sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingenten innen fristen.

Utvalgene skal konstituere seg senest 3 uker etter generalforsamlingen. Det skal velges leder, sekretær, kasserer, utregner av årets mestvinnende innen rasen, møter med styret og andre komiteer osv. Utvalgene plikter å møte med minst én representant på klubbens generalforsamling. Rapport, som skal inneholde arbeidsområde, navn, adresser, telefonnummer og e-postadresser. skal sendes styret umiddelbart etter konstitueringen.

Medlemmene i utvalgene er Myndeklubbens tillitsvalgte. De skal ivareta medlemmenes interesser og må opptre upartisk og uklanderlig. Medlemmene bør være bevisst på hvordan de opptrer i alle offentlige rom, med hovedvekt på elektroniske medier (sms, facebook, twitter osv) og unngå useriøse og usaklige diskusjoner og sjikane som kan skade klubbens medlemmer og hundesaken.

Raseutvalgene skal ikke fungere som avlsråd. Ved henvendelse angående kjøp av valp og spørsmål om hvor det fins kull, skal det gis objektiv informasjon uten anbefalinger av en enkelt oppdretter.

Utvalgenes medlemmer skal fremme kunnskap om sin rase, arbeide aktivt til beste for klubbens medlemmer og skape et godt miljø.

Utvalgene skal, så langt det er mulig, holde jevnlige møter.

Utvalgene er ansvarlige for å sende inn raserelatert stoff til hvert nummer av klubbens medlemsblad Mynden (ved bladets redaktør) innen manusfristens utløp og til klubbens hjemmeside www.myndeklubben.no (ved webmaster). Klubbens medlemmer skal på denne måten holdes løpende orientert om hva utvalgene holder på med.

Utvalgene kan ha egne hjemmesider for sine raser. Det må komme tydelig frem at «eier» av hjemmesiden er et raseutvalg underlagt Norsk Myndeklubb. Informasjonen på utvalgenes hjemmesider skal harmoniseres med den som til enhver tid fins på www.myndeklubben.no, det vil si at det Myndeklubbens webmaster må varsles om oppdateringer på utvalgenes hjemmesider. Alle oppdrettere som er godkjent av og registrert på Norsk Myndeklubbs hjemmeside, skal også kunne registreres på det aktuelle raseutvalgets side. Utvalgene har ikke anledning til å kreve betaling av klubbens medlemmer for den type «annonsering» (oppdretterregister, valpekull osv.).

Utvalgene kan utgi championatbøker og kalendere, arrangere møter, kurs, utstillingstrening, open show og offisielle utstillinger og så videre. Raseutvalg som ønsker å avholde offisiell utstilling (med utdeling av certifikat), må søke NMKs styre innen 30. november to år før utstillingen ønskes avholdt (altså 30. november 2011 for offisiell utstilling i 2013).
Utvalgene skal umiddelbart etter årsskiftet regne ut hvilke ti hunder av deres rase som har oppnådd flest poeng innenfor henholdsvis utstilling og lure coursing det foregående året, slik at listene kan offentliggjøres på klubbens hjemmeside og i Vår-Mynden, som har manusfrist 1. mars.

Utvalgene plikter å stille med minimum 1–2 representanter (avhengig av antall medlemmer i utvalget) på Norsk Myndeklubbs årlige arrangementer (Pinseutstillingen og Høstutstillingen/Hallingdalsutstillingen)

Aktuelt materiale (f.eks. kritikker, premielister, «årslister», kataloger fra open show og utstillinger osv) skal arkiveres.
Én person i utvalget har formelt ansvar for det arkiverte materialet, som skal overleveres til neste
ansvarsinnehaver ved nytt valg.
Det skal føres regnskap for raseutvalgenes virksomhet. Dersom beholdningen overstiger kr 10 000 skal regnskapet
sendes styret for revidering. Utvalgene skal sende inn årsberetning og årsregnskap (ev. med revisjonsberetning) for
foregående år til styret senest 1. februar. Utvalg som ikke avholder arrangementer eller har inntekter eller utgifter,
trenger ikke å sende inn regnskap, men skal likevel sende inn årsberetning om sine gjøremål med opplysning om
alle beholdninger. Årsberetning og eventuelt regnskap vil bli bekjentgjort via klubbens hjemmeside
etter styrets godkjennelse
bell & ross replica watches panerai replica watches Rolex Replica